Sukces łódzkich informatyków

Program komputerowy opracowany w Katedrze Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej zajął drugie miejsce w międzynarodowym konkursie zorganizowanym przez University of Beira Interior z Portugalii – poinformowała uczelnia. Program stworzył mgr inż. Wojciech Sankowski, pracujący w zespole pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Andrzeja Napieralskiego.

Nagrody FNP 2008 przyznane

Rada Fundacji na rzecz Nauki Polskiej przyznała po raz siedemnasty nagrody za wybitne osiągnięcia i odkrycia naukowe. Każdego roku tylko czterech wybitnych uczonych otrzymuje to prestiżowe wyróżnienie, nazywane „Polskim Noblem”. Wysokość nagrody wynosi w tym roku 200 tys. złotych.

Jesień czasem afektywnych zaburzeń sezonowych

Późna jesień to pora roku, wraz z którą u wielu ludzi pojawiają się stany apatii, złego humoru, obniżenia aktywności oraz ciągłego zmęczenia. Objawy te świadczą najczęściej o trudnościach ludzkiego organizmu w przystosowaniu się do krótszego dnia, jednak mogą również wskazywać na tzw. „depresję sezonową”, dla której naukowcy wymyślili nazwę "afektywne …

Będą ułatwienia w nostryfikacji dyplomów

Znaczące ułatwienia i poszerzenie grup osób zwolnionych z obowiązku nostryfikacji dyplomu zagranicznego wprowadza zmiana rozporządzenia w tej sprawie podpisana przez minister Barbarę Kudrycką – poinformowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

CN Kopernik zaprezentowało pierwsze eksponaty

W Warszawie odbyła się wczoraj prezentacja wizualizacji i pierwszych eksponatów wystawy stałej „Strefa światła”, która będzie prezentowana w budowanym w stolicy Centrum Nauki Kopernik. Projekty wystawowe w CNK są finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie programu wieloletniego przyjętego przez rząd. Resort pokrywa również jedną trzecią kosztów działalności …

Trwa nabór do Akademii „Artes Liberales”

Akademia "Artes Liberales" jest konfederacją polskich uczelni, która umożliwia studentom zgłębianie wiedzy w ośmiu współpracujących ze sobą szkołach wyższych. Rekrutacja do AAL potrwa do połowy listopada. O przyjęcie do Akademii mogą się ubiegać studenci czwartego lub piątego roku. Osoby przyjęte do międzyuczelnianego programu rozpoczną swoją pracę badawczą na początku przyszłego …