Astronom wśród tegorocznych stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Tegoroczni stypendyści programu „Start” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w ostatnią sobotę, 25 kwietnia odebrali na Zamku Królewskim w Warszawie dyplomy poświadczające ich osiągnięcia w konkursie. Wśród nagrodzonych znalazł się również młody astronom, Radosław Wojtak.