Błąd w maturach z języka angielskiego

Błąd techniczny w testach maturalnych z języka angielskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zapewnia, że maturzyści mogą być spokojni. Pomyłka została wykryta i nie będzie miała żadnych konsekwencji dla zdających.