Egzamin gimnazjalny: język nowożytny

Dziś trzeci dzień egzaminów gimnazjalnych. Uczniowie zdają test z języka nowożytnego. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia trzyletniego gimnazjum.