Jak ziemska magnetosfera kurczy się pod wpływem aktywności słonecznej

Duża słoneczna aktywność powoduje znaczne skompresowanie ziemskiej magnetosfery i zmiany w składzie jonów w przestrzeni kosmicznej w pobliżu naszej planety. Naukowcy badają jaki wpływ takie zmiany mają na sztuczne satelity i system GPS.