Matur dzień drugi

W drugim dniu matur prawie 360 tysięcy uczniów zdaje język angielski, w tym blisko 50 tysięcy na poziomie rozszerzonym. Egzamin zdają ci uczniowie, którzy jako obowiązkowy język obcy wybrali angielski. Ten język wybrało najwięcej uczniów.