Matury z problemami

W dwóch śląskich szkołach może dojść do unieważnienia matury z języka angielskiego. Wizytatorzy Śląskiego Kuratorium Oświaty stwierdzili w szkole w Gliwicach i Zawierciu nieprawidłowości podczas egzaminu dojrzałości. Decyzję o tym, czy unieważnić maturę, podejmie po analizie przypadków dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie.