Nagrody dla doktorantów

Prezydent wręczył nagrody laureatom konkursu na najlepszą pracę doktorską ,,Polskie wyzwania: państwo – tożsamość – rozwój". Wyróżniono prace z zakresu zagadnień prawnych, idei czy socjologii.