Pierwszy dzień matur: podsumowanie

Pierwszy dzień matur przebiegł bez zakłóceń. Krzysztof Konarzewski, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do popołudnia nie otrzymał żadnych sygnałów o jakichkolwiek problemach podczas pisemnego egzaminu z języka polskiego.