Rea i Helena na fotografiach z sondy Cassini

Amerykańska Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA) opublikowała kolejne fotografii wykonane przez sondę Cassini, która bada system Saturna. Zdjęcia ukazują księżyce gazowego olbrzyma.