Rozpoczyna się projekt „Radiowe obserwacje Drogi Mlecznej”

Jedenaście europejskich instytucji naukowych i edukacyjnych zainaugurowało wspólny projekt „Radiowe obserwacje Drogi Mlecznej”. Jego celem jest zbudowanie sieci radioteleskopów i wykorzystanie jej do prowadzenia obserwacji astronomicznych wprost ze „szkolnej ławy”.