Szkoły zawodowe nie uczą zawodu

Szkoły zawodowe dla dorosłych produkują bezrobotnych – wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli, do którego dotarła "Gazeta Wyborcza". NIK skontrolowała 40 publicznych Centrów Kształcenia Ustawicznego.